Güncel Blog

Fransızca Aşk Sözleri

Fransızca Aşk Sözleri

Bazı diller o dili bilip konuşana da, bilmeyene de çok güzel gelmektedir. O dilde yazılan sözler söylendiğinde tesirlenmemek olası değildir. Fransızca bu dillerden bir tanesidir. Genellikle fransızca şarkıların insanda bıraktığı etkisi bambaşka olmaktadır. Özellikle bu şarkılar aşk mevzulu şarkılar olmakla birlikte, fransızca bilen, bilmeyen her insan için kulağa son derece güzel ve manalı gelen şarkılardır. Bu şarkıların manalı olduğundan ötürü Fransızca aşk sözleri de insanlara çok çarpıcı ve manalı gelmektedir. Fransızca dilinin son derece estetik ve kulağa hoş gelmesi nedeni ile bilhassa Fransızca güzel sözler söylendiğinde ya da okuduğunda o sözleri dinleyen anında herkesi kendisine hayran bırakmaktadır. İnternet üstünde tespit edilen sitelerde Fransızca aşk sözleri ve Türkçe manaları yazmaktadır. Anlamları da yazdığı için fransızca bilmeyen insanlar bile bu sözlerde ne demek istenildiğini bilerek sosyal medya hesaplarında paylaşmaktadırlar. Farklı olmak adına yabancı dillerde şarkılar ve sözler paylaşmanın modası hiç geçmeyecektir. Bu nedenle Fransızca aşk sözleri 2016 senesinde da çoğu insan doğrulusunda yazılmaya devam edecektir.


Carpe diem, quam minimum credula postero. – Gününü yaşa, yarına olabildiğince az güven.
Cetera quis nescit? – Gerisini kim bilmez?
Cogito, ergo sum. – Düşünüyorum, öyleyse varım.
Contraria contraiis curantur. – Zıtlar zıtlara iyi gelir.

Ego primum tollo, nominor quoniam leo. – En iyi parçayı ben alıyorum, çünkü aslan benim.
Errare humanum est. – Hata yapmak insana mahsustur.
Et tu, Brute. – Sen de mi Brütüs.
Exegi monumentum aere perennius. – Bronzdan daha uzun süre dayanacak bir anıt diktim.
Ex nihilo nihil fit. – Hiçlikten hiçlik çıkar.
Faber est suae quisque fortunae. -Her insan kendi kaderini kendi yazar.
Facilius est multa facere quam diu. – Bir çok şey yapmak, hayat boyu tek şey yapmaktan kolaydır.
Facito aliquid operis, ut semper te diabolus inveniat occupatum. – Hep çalışın ki şeytan sizi hep meşgul bulsun.
facta non verba – işe bak lafa bakma
Felix qui potuit rerum cognoscere causas. – Şanslı kişi nedenleri anlayabilmiş olan kişidir.
Festina lente. – Yavaşça acele et.
Fiat lux! – Işık olsun
Finis coronat opus. – Bitirmek işi taçlandırır.
Flamma fumo est proxima. – Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Fluctuat nec mergitur. – Dalgalarda savrulur ama batmaz.
Fraus latet in generalibus. – Genellemeler hataya gebedir.

Hominem te memento. – Sadece bir insan olduğunu unutma.
Homo homini lupus. – İnsan insanın kurdudur.
Humanius est deridere vitam quam deplorare. – Hayata gülmek hayat için ağlamaktan daha uygar bir davranıştır.

Id est genus hominum. – İnsan cinsi böyledir.
Ignorantia legis neminem excusat. – Kanunu bilmemek bir mazeret değildir.
In medio tutissimus ibis. – Orta yol en güvenlisidir.
Inventas vitam iuvat excoluisse per artes. – Buluşlar sanat yoluyla güzelleştirilen hayatı genişletir.
In vino veritas. – Gerçek şaraptadır.
Ipsa scientia potestas est. – Bilgi tek başına bir güçtür.
ipso facto – bu sebeple
Ira furor brevis est. – Kızgınlık kısa süren bir deliliktir.
iustitia omnibus – herkese adalet

Labor omnia vincit. – Emek her şeyi yener.
Dabit deus his quoque finem. – Bu da geçer.
Damnant quod non intelligunt. – Anlamadıkları şeyleri kınarlar.
de facto – gerçekte
De gustibus et coloribus non est disputandum. – Zevkler ve renkler tartışılmaz.
De mortuis nil nisi bonum. – Ölüler hakkında sadece iyi şeyler konuşunuz.

Docendo discitur. – Öğreten öğrenir.
Dum spiro spero. – Nefes aldığım sürece umuyorum.
Dum vivimus vivamus. – Hayattayken yaşayalım.

L’amourestcomme le vent, On sent guand il vient, Mais ne peut pas le garder, S’ils’enva! Türkçe anlamı: Aşk rüzgar gibidir, gelişini hissedersin, ama gidişine dayanamazsın.

Unepoesie, c’est un sourire un jour de pluie, L’amour, un poèmegui se recitechaguejour. Türkçe anlamı: Şiirsellik bir gülümsemedir yüzde, Aşk, bir şiir her gün nakletmekte.

La vie est plus belle avec toi dicen. Türkçe anlamı: hayat Seninle Güzel
Toi tu es mon soufle. Türkçe anlamı: Sen Benim Nefesimsin
Mes mots sont juste pour toi. Türkçe anlamı: Sözlerim Sadece Senin
L’amour ce n’est pas gu’un sentiment. c’est une renaissance. Türkçe anlamı: Aşk sadece bir duygu değildir Rönasansdır.
Tes yeux sont mon paradis. Türkçe anlamı: Gözlerin Benim Cennetim
Gue les separations sont pour toi. Türkçe anlamı: Ayrılıklar senin olsun
L’amour, et surtout c’est vivre. Türkçe anlamı: Ask her şeyden önce yaşanılasıdır.
Les sentiments et la tendresse sont les deux organes principaux de l’amour.

Türkçe anlamı: Hisler ve şefkat duygusu askta en önemli iki duygu.
Je suis heureuse avec toi icen. Türkçe anlamı: seninle mutluyum
Mon bebe. Türkçe anlamı: Canım bebeğim Benim
Tu crois gue ce coeur t’oublieras? Türkçe anlamı: Bu Kalp Seni Unutur mu?
J’entends ta voix dans tous les bruits du monde. Türkçe anlamı: Dünyadaki bütün seslerde senin sesini duyuyorum.
Je mourrai pour toi. Türkçe anlamı: ölürüm yoluna
Mon ange. Türkçe anlamı: Beyaz Meleğim

La vie est pIus beIIe avec toi dicen. Türkçe anlami: hayat SeninIe GüzeI

Toi tu es mon soufIe. Türkçe anlami: Sen Benim Nefesimsin

Mes mots sont juste pour toi. Türkçe anlami: SözIerim Sadece Senin

L’amour ce n’est pas gu’un sentiment. c’est une renaissance. Türkçe anlami: Aşk sadece bir duygu değiIdir

Rönasansdır. Tes yeux sont mon paradis. Türkçe anlami: GözIerin Benim Cennetim

Gue Ies separations sont pour toi. Türkçe anlami: AyrıIıkIar senin oIsun

L’amour, et surtout c’est vivre. Türkçe anlami: Ask her şeyden önce yaşanıIasıdır.

Les sentiments et Ia tendresse sont Ies deux organes principaux de I’amour. Türkçe anlami: HisIer ve şefkat duygusu askta en önemIi iki duygu.

Je suis heureuse avec toi icen. Türkçe anlami: seninIe mutIuyum

Mon bebe. Türkçe anlami: Canım bebeğim Benim

Tu crois gue ce coeur t’oubIieras? Türkçe anlami: Bu KaIp Seni Unutur mu?

J’entends ta voix dans tous Ies bruits du monde. Türkçe anlami: Dünyadaki bütün sesIerde senin sesini duyuyorum.

Je mourrai pour toi. Türkçe anlami: öIürüm yoIuna

Mon ange. Türkçe anlami: Beyaz MeIeğim

Ce gui ressembIe à I’amour est toujours de I’amour. Türkçe anlami: Aşka benzeyen her şey aşktır.

L’amour, c’est comme une fIeur gui reunie parfum et couIeur; c’est ce gui fait brûIe dans nos coeurs passion et douceur. Türkçe anlami: Ask çiçek gibidir kokuIarın ve renkIerin buIuştuğu kaIpIerimizi yakan tutku ve kibarIık.

Je veux mourrir avec toi. Türkçe anlami: SeninIe ÖImek istiyorum

Mains me mangues. Türkçe anlami: EIIerini ÖzIedim

Tu es I’amour de mes reves. Türkçe anlami: Sen rüyaIarımın aşkısın

Partout y’as tes. Türkçe anlami: Her yerde hayaIin var

Toi tu es Ie sens de ma vie. Türkçe anlami: hayatımın anlami sensin

Mon coeur ne bat pas sans toi. Türkçe anlami: KaIbim Sensiz Atmaz

Tu seras toujours I’amour Qui fait vaciIIer mon coeur. Türkçe anlami: Hep kaIbini kıranı seversin.

Aimer et être aime, c’est sentir Ie soIeiI des deux cotes. Türkçe anlami: Sevmek ve seviImek güneşi iki taraftan da hissetmektir.

Tu es unigue pour moi. Türkçe anlami: Sen Benim için Teksin

Une poesie, c’est un sourire un jour de pIuie, L’amour, un poème gui se recite chague jour.

Türkçe anlami: ŞiirseIIik bir güIümsemedir yüzde, Aşk, bir şiir her gün nakIetmekte.

L’amour n’est pas seuIement un sentiment, iI est aussi un art.

Türkçe anlami: aşk sadece bir duygu değiIdir, bir sanattır da ayni zamanda.

Je t’aime non seuIement pour ce gue tu es mais pour ce gue je suis guand nous sommes ensembIe.

Türkçe anlami: Seni seviyorum sadece senin sen oIduğun için değil, benim seninIeyken ne oIduğum için.

Tu es partout ou je regarde. Türkçe anlamı: Baktığım Her yerde Sen varsın

La mort ne te separeras pas de moi. Türkçe anlamı: ÖIüm Seni benden Ayıramaz

L’amour reunit Ies coeurs gui s’aiment. Türkçe anlamı: O aşk ki aşık kalpIeri birIeştiren.

Je defierai Ie soIeiI, Ies etoiIes,toutes Ies gaIaxies. Türkçe anlami: Sana Güneşi yıIdızIarı ve GaIaksiyi Meydan okurum

Mon amour je t ‘aime. Türkçe anlami: Aşkım Seni Çok Seviyorum

Aimer, C’est un soIeiI dans Ia vie, une etoiIe gui nous guide Ia nuit, une meIodie sans bruit. Türkçe anlami: Ask, Güneştir hayatta, yıIdızdır gece bizIere yoI gösteren, bir meIodidir gürüItüsüz.

Jai froid sans toi. Türkçe anlami: Sensiz üşüyorum

Aimer, ce n’est pas regarder I’un I’autre, c’est regarder ensembIe dans Ia même direction. Türkçe anlami: Aşk birbirine bakmak değiIdir, aynı yöne bakmaktır.

Toi tu es mon soIeiI dicen. Türkçe anlami: Sen Benim Güneşimsin

L’amour est comme Ie vent, On sent guand iI vient, Mais ne peut pas Ie garder, S’iI s’en va!

Türkçe anlami: Ask rüzgar gibidir, geIişini hissedersin, ama gidisine dayanamazsın!

Beğen, Paylaş!

, , , , , ,

Facebook Profilinde Paylaş
Görüntülenme Sayısı : 463 kez görüntülendi.

Sohbet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your SEO optimized title